Zkoušky

Na základě Akreditace č.j. MŠMT-32568/2015-1/780      ze dne    9.2.2016            s platností do   9.2.2019 jsou zkoušky pro Rekvalifikační kurzy "Stříhání a kosmetická úprava psů" 120 výukových hodin + zkoušky, vedeny před tříčlennou komisí.

Vzdělávací studio Argos pod firmou Jarmila Kašparová vede kurzy se třemi lektory, kteří současně tvoří tříčlennou komisi.

Jarmila Kašparová:      Vedoucí Vzdělávacího studia a salonu Argos

                                    Lektorka

                                    Člen tříčlenné komise při závěrečných zkouškách

Hana Vencová:            Autorizovaná osoba

                                    Lektorka

                                    Člen tříčlenné komise při závěrečných zkouškách

Zuzana Beránková:     Autorizovaná osoba

                                    Lektorka

                                    Člen tříčlenné komise při závěrečných zkouškách

Po ukončení této akreditace budou nové podmínky pro Rekvalifikační kurzy i pro závěrečné zkoušky.

V současné době musí být všechny Rekvalifikační kurzy "Střihač psů" ukončeny závěrečnými zkouškami podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Nedílnou součástí těchto zkoušek je také veřené sdělení o konání těchto zkoušek, včetně autorizované osoby, která tyto zkoušky vede. V našem vzdělávacím studiu Argos pod firmou Jarmila Kašparová pracují dvě Autorizované osoby - Hana Vencová a Zuzana Beránková

Termíny zkouček

termín:

zkoušející:

autorizovaná osoba:

 

Na závěrečné zkoušky o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání nemusíte procházet rekvalifikačním kurzem. Pokud se již nějakou dobu zabýváte úpravou psů a myslíte si, že byste chtěly zkusit složit tyto zkoušky a obdržet tak "OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE - STŘIHAČ PSŮ" se státním znakem a kulatým razítkem, můžete zavolat na 606 218 840. Povedeme Vás od žádosti ke zkouškám, ke zdárnému složení těchto zkoušek.