Jarmila Kašparová 

nabízí

REKVALIFIKAČNÍ KURZY akreditované MŠMT a MMR

"STŘIHAČ PSŮ"

Tyto rekvalifikační kurzy Vám proplácí Úřad práce, proto je nutné s Úřadem práce spolupracovat.

Celkový počet výukových hodin je  160, z toho

Teorie 50 hodin

Praxe 110 hodin

.+ 2dny na závěrečné zkoušky, které jsou pro všechny rekvalifikační kurzy podmínkou. Při zdárném složení těchto zkoušek obdrží "OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE - STŘIHAČ PSŮ" se státním znakem a kulatým razítkem taktéž se státním znakem +" POTVRZENÍ o účasti na akreditovaném vzdělávacím programu".

Denní výuka je rozvržená takto: 6 hodin praxe + 2 hodiny teoretické výuky = 8

a                                                  5 hodin praxe + 3 hodiny teoretické výuky = 8

Cena tohoto kurzu činí 24.800,- bez DPH
Výuka probíhá celoročně, bez ohledu na prázdniny, svátky, či zimní období.

Frekventant v žádném případě nepřiplácí v průběhu kurzu na provoz, nářadí, spotřebovaný materiál, výukový materiál a další věci spojené s rekvalifikačním kurzem. Frekventantům je veškeré nářadí zapůjčeno zdarma a nemusí si s sebou nic vozit.

Jediné, co by měl mít frekventant kurzu s sebou, je pohodlná obuv a pracovní oblečení. Ochranné oblečení, jako jsou gumové rukavice, nebo zástěra, si může frekventant kurzu u mne zapůjčit.

Termíny pro rekvalifikační kurzy jsou v pětidenních až šestidenních blocích, které najdete zde. Vždy se prosím na termínech domluvte se mnou na tel. 606 218 840

Máte-li jaké koliv dotazy ohledně rekvalifikačního kurzu "Střihač psů" akreditovaného MŠMT a MMR nebo si chcete již zažádat o C. Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu,  můžete využit  argosss@post.cz , nebo volejte na 606 218 840

 

Jak postupovat?

1. Na Ůřadu práce se informujete, zda máte nárok na zvolený Rekvalifikační kurz.

2. Zavoláte mi na 606 218 840 s tím, že potřebujete zaslat formulář "C" a zároveň si domluvíme termíny Vašeho R. kurzu. Počítejte s tím, že od Vás budu potřebovat také nějaké informace, bez kterých se žádost o kurz nedá vyplnit a zaslat na Vaší adresu.

3. Formulář "C" zasílám vždy doporučeně na Vaší adresu a Vy si necháte papíry určené pro Vás a papíry určené pro Úřad práce tam zanese.

4. Úřad práce má 30 dní na schválení Vaší žádosti. Jakmile budete znát výsledky Vaší žádosti u Úřadu práce, zavoláte mi na 606 218 840 a sdělíte mi, jestli Vám Úřad práce kurz schválil, či nikoliv.

5. Pokud máte R. kurz schválený, přivezete mi při nástupu do kurzu dokumenty od Úřadu práce, které já musím vyplnit a potvrdit a většinou je zasílám doporučeně přímo na patřičný ÚP.

6. Docházka by měla být 100% dle naší předchozí domluvy a s dalšími kroky Vás budu samozřejmě seznamovat a vést tak, aby jste R. kurz i se zkouškami zdárně dokončili.

Ubytování si můžete sehnat v Havlíčkově Brodě, nebo můžete využít ubytování u mne v podkroví rodinného baráčku. Pro respondenty od ÚP nabízím ubytování a přepravu do výukového studia zdarma. Pokud si ale zvolíte ubytování na hotelu, nebo někde jinde, musíte si ubytování i dopravu hradit sami.

Na případné dotazy ráda odpovím.     Jarmila Kašparová

argosss@post.cz   nebo volejte na 606 218 840

Termíny kurzů a přihláška ke stažení - stačí prokliknout podtržený řádek

Zkoušky

V současné době, každý, kdo chce státní potvrzení o své profesionalitě v oboru stříhání psů s názvem "Střihač psů", se může přihlásit ke zkouškám podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Při zdárném složení těchto zkoušek obdrží "OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE - STŘIHAČ PSŮ" se státním znakem a kulatým razítkem taktéž se státním znakem.

Nedílnou součástí těchto zkoušek je také veřené sdělení o konání těchto zkoušek, včetně autorizované osoby, která tyto zkoušky vede. V našem vzdělávacím studiu Argos pod firmou Jarmila Kašparová pracují dvě Autorizované osoby - Hana Vencová a Zuzana Beránková

 

Jarmila Kašparová:      Vedoucí Vzdělávacího studia a salonu Argos

                                    Lektorka

Hana Vencová:            Autorizovaná osoba

                                    Lektorka

                                    Garant kurzů

Zuzana Beránková:     Autorizovaná osoba

                                    Lektorka

 

Termíny zkoušek nadete zde. Prosím proklikněte

 

Kontaktní informace

Jarmila Kašparová Vzdělávací studio a salon:
Dobrovského 2366, (Výzkumný ústav Bramborářský, budova B, přízemí)
Havlíčkův Brod
580 01
Česká republika
IČ:
DIČ
Privát: Mírovka 84 Havlíčkův Brod, 580 01